De gerechtelijke procedures

 
 
De Las Vegas procedrure. Eerst wil ik even toelichten dat, helemaal anders dan in België, rechtszaken in Amerika openbaar zijn en door iedereen te volgen via de officiële internet website van het Amerikaans gerecht (PACER). Elke klacht, verweer, document, bewijsstuk etc. is openbaar en te downloaden voor en door de ganse wereld. Dit is waar de pers / reporters hun dagelijks gerechtelijk nieuws halen.
Op 11 april 2012 werd het internet overspoeld met berichten dat diezelfde dag de beroemde Las Vegas goochelaar Teller een klacht indiende tegen Gerard Bakardy bij de rechtbank van Las Vegas voor inbreuk op auteursrechten en oneerlijk concurrentie. In deze klacht beweerd Teller dat ik zijn illusie heb gekopieerd en vraagt hiervoor een maximale schadevergoeding van minstens $ 300.000.
Teller beweerd in zijn gerechtelijke klacht schade te hebben door het filmpje dat ik op You-Tube had geplaatst. (en na enkele dagen op Tellers’ bevel van You-Tube verwijderd werd).
De bewijsstukken die Teller voegt in zijn klacht tonen echter op geen enkele manier aan dat hij schade lijdt. Ook de berichtgeving in de media spreekt Tellers bewering tegen en stellen eerder dat de Las Vegas rechtsprocedure een ‘slimme reclame stunt’ is van Teller omdat de massale media aandacht meer ticket verkoop voor de Penn & Teller shows tot gevolg heeft.
Aangezien Teller zelf mijn filmpje ‘The rose and her shadow’ van You-Tube had laten verwijderen had hij eigenlijk het ‘bewijs’ laten verwijderen en zou men logischerwijs denken dat hij wel eerst een kopie zou hebben genomen van het bewuste filmpje om de eventuele inbreuken te tonen aan de rechtbank. Achteraf beweerde Teller dit echter niet gedaan te hebben. (lees de hilarische gevolgen hiervan in de bewijsstukken) 
Teller had een andere manier om de rechter ervan te overtuigen dat Gerard Bakardy een filmpje op You-Tube had geplaatst, Teller speelde het filmpje (voor hij het van You-Tube liet verwijderen) in zijn computer, nam enkele foto’s van zijn computer scherm (screenshots) en voegde deze als de belangrijkste ‘sleutel’ bewijsstukken om zijn schade aan te tonen.
De ‘screenshots’ in Tellers bewijsstukken tonen inderdaad een foto van een You-Tube filmpje waarin Gerard Bakardy een illusie vertoont met een roosje in een transparant flesje en zoals dat steeds het geval is met You-Tube filmpjes, staat onder het filmpje vermeld hoeveel toeschouwers (‘views’) het bekeken hebben. In dit geval: 14. Veertien. 

De screenshots of foto’s die Teller van zijn computer nam vertonen echter meer dan Gerard Bakardy’s naam en filmpje. Boven de naam en foto van de Antwerpse goochelaar staat de werkbalk van Tellers computer met favoriete weblinks die hij het meest bezoekt. Het is opmerkelijk dat 5 (vijf) van deze links verwijzen naar porno websites met foto’s en video’s met daarin harde porno beelden voor homo’s waarvan sommige acteurs kinderlijk jong lijken. 
Hoewel de weblinks op deze bewijsstukken absoluut niets bijdragen tot de bewijsvoering voor Tellers procedure in Las Vegas en deze duidelijk een ander doel hebben, werden zij wel miljoenen keren bekeken doordat ze (zoals hierboven uitgelegd) wereldwijd op het internet gepubliceerd werden. Achteraf werd mij duidelijk dat de screenshots slechts een onderdeel vormen van de wereldwijde laster campagne die Teller tegen mij voert.
Verwonderd dat de Las Vegas procedure een dergelijke start nam met zo’n ’onder de gordel’ gevechtstactiek vroeg ik Teller wat hiervan zijn bedoeling was. Hij antwoordde dat ik zijn tijd niet moest verspillen met zulke vragen. Klik hier om de e-mails.pdf te lezen. Dit dwong mij ertoe een gerechtelijke klacht neer te leggen tegen Teller in Antwerpen. 
Later bleek het ongemanierde antwoord van de Amerikaanse Teller enkel ‘poker’ of ‘bluf’ te zijn, aangezien hij op 25 april 2012 opnieuw dezelfde klacht in de Las Vegas rechtbank indiende, dit maal met aangepaste bewijsstukken. 
De originele bewijsstukken (computer screenshots) waarop mijn naam en foto onder de werkbalk met favoriete weblinks van Mr. Teller stond, vertoont nu een ‘lege’ werkbalk. Klik hier Teller v. Dogge Complaint 25.04.2012.pdf om de klacht te lezen. 
Ondanks dit Goliath tegen David gevecht al ‘onder de gordel’ begon, besloot ik nadat ik officieel in kennis werd gesteld van de klacht, om mezelf te verdedigen zonder advocaat.
Zonder enige kennis van ‘the USA Federal Rules’ was dit een enorme stap in ‘het hol van de leeuw’... 

          “Dankjewel Edelachtbare ! “
Ik ben zeer erkentelijk dat de rechtbank in Las Vegas mij toelaat mezelf te verdedigen als ‘pro-se’.(zonder advocaat)  Mijn eerste antwoord doc 39.pdf toont weliswaar enig amateurisme maar geeft ook te kennen dat ik overtuigd ben van mijn ‘onschuld’. 
In Teller’s originele klacht eiste hij een proces met een... Jury, wat mij in eerste instantie wel beangstigde daar Teller kan rekenen op miljoenen fans en het bijna onmogelijk zou zijn een onpartijdige jury samen te stellen. Daarom verzocht ik de Las Vegas rechter een jury samen te stellen uit beroepsgoochelaars en copyrightspecialisten. Mijn verzoek werd verworpen. 
Maar, tijdens anderhalf jaar procederen gebeurde er veel, heel veel. De veelvuldige bewijsstukken in mijn verdediging boezemden klaarblijkelijk angst in bij Teller om nog verder te procederen voor een jury en verzoekt daarom de rechter zelf te vonnissen, zonder jury. 122-main.pdf 
Je zal verbaasd zijn om te zien welke argumenten en bewijsstukken mij werden aangereikt door … Teller zelf en zijn beste advocaten, het grenst aan het ongelooflijke zoals U kunt lezen in 151.pdf en de bewijzen 53 exhibits 138 blz - Copyright infringement.pdf  en op de bewijzen pagina. The End ?
De Las Vegas rechter Mahan gaat in op Tellers verzoek en oordeelt (zonder jury) en zelfs zonder hoorzitting dat Bakardy’s filmpje (welk 14 keer bekeken werd) een inbreuk vormde op Tellers copyright en daarom een schadevergoeding van 30.000$ moet betalen aan Teller plus zijn advocaat kosten. Lees het Las Vegas Vonnis door te DOC 184.pdf klikken. 
Tellers advocaat Tratos, van het Greenberg Traurig kantoor stuurde zijn voorlopige rekening … 700.000$ (zie WAT pagina) en laat weten dat Teller verder procedeert met de bedoeling vergoed te worden vanwege kwaad opzet en oneerlijke concurrentie. 
De Las Vegas rechter onderbouwt zijn vonnis niet op een ernstige manier en weerlegt geen enkel tegenargument van Bakardy’s verdediging. In tegendeel, op een sarcastische wijze vergelijkt hij Bakardy met een ...? heilige man uit de Himalaya’s...? en noemt hij beide illusies ‘nearly identical’ of bijna hetzelfde.  
Wel, betreffende het faktuur van Tratos kan ik zeggen dat ik gisteren BIJNA het groot lot had gewonnen en BIJNA zijn factuur dubbel had betaald.  
Is dit dan weldra ‘the end’ ??  Van het Las Vegas proces misschien wel, maar de wrange nasmaak die dit decadente verhaal bij velen nalaat zal nog lang duren…

Was het een eerlijk proces ??
Daar mag U uiteraard zelf over oordelen. 
In ieder geval was het een ongelijke strijd net zoals David tegen Goliath: de wereldberoemde goochelaar en multimiljonair Teller met zogezegd de beste (en waarschijnlijk ook duurste) advocaten van USA – versus – een alledaags normaal werkend man Bakardy, die muziek speelt en ook wat goochelt en geen geld heeft om de tweede beste advocaat van de USA in te huren en daarom zichzelf verdedigt zonder advocaat.  
De belangrijkste drijfveer om mijn gelijk te willen aantonen was de wetenschap dat Teller mij 125.000$ wou betalen voor de Bakardy’s methode. Dit bewijst dat Teller inzag dat Bakardy’s prop anders en zelfs beter is als degene die hijzelf gebruikt en een overtreffende opvoering van de illusie mogelijk maakt. Waarom zou Teller immers zulk een bod doen indien hij zelf de Bakardy versie kon opvoeren.  
De ‘strijd’ werd nog meer ongelijk vanaf het moment dat duidelijk werd dat de Las Vegas rechter een aantal ‘wanpraktijken’ van Teller en zijn advocaten tolereerde.
Toch bleef ik geloven in een kans om te winnen en schreef aan de Las Vegas rechter dat ik deze wanpraktijken tijdens mijn pleidooi wel aan de jury kenbaar zou maken door onder meer de door Teller ‘benaderde’ getuigen te verhoren enz.. 
Waarschijnlijk was dit de reden voor het nemen van een vonnis in Las Vegas en mij te veroordelen zonder zelfs gehoord te worden en zonder mij de kans te geven op een pleidooi voor de jury. 
Het voorbeeld van David tegen Goliath klopt dus niet helemaal, David kreeg tenminste nog de kans om te strijden en ... te winnen !   Volgens mij was het alles behalve een eerlijk proces !

Lees meer in … Geloof het of niet 
of ga terug naar startpagina
Het_Proces_files/e-mails.pdfHet_Proces_files/Teller%20v.%20Dogge%20Complaint%2025.04.2012.pdfHet_Proces_files/Teller%20v.%20Dogge%20Complaint%2025.04.2012.pdfHet_Proces_files/doc%2039.pdfHet_Proces_files/122-main.pdfHet_Proces_files/151.pdfHet_Proces_files/53%20exhibits%20138%20blz%20-%20Copyright%20infringement.pdfHet_Proces_files/DOC%20184.pdfGeloof_het_of_niet.htmlWelkom.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5shapeimage_1_link_6shapeimage_1_link_7shapeimage_1_link_8shapeimage_1_link_9

Antwerpen - Belgium

Las Vegas - USA

De rechtszaak in Antwerpen heeft betrekking op een klacht die door Gerard Bakardy werd ingediend tegen Teller vanwege onrechtmatige daad:


 1. Teller publiceert ten onrechte en zonder een vonnis af te wachten teksten op het internet dat

   Bakardy inbreuk heeft gepleegd op zijn copyright inzake de illusie ‘shadows’.

•Teller publiceert 8 advertenties in de krant met de mededeling dat Bakardy gezocht wordt om te verschijnen voor de Las Vegas rechtbank vanwege ‘strafrechtelijke feiten’.  In ware ‘Far-West’ stijl wordt Bakardy afgeschilderd als crimineel die strafrechtelijke feiten zou hebben gepleegd, terwijl zelfs een eventuele inbreuk op een copyright van een belachelijk goocheltruckje een burgerlijk geschil betreft en helemaal niet strafrechtelijk is zoals ten onrechte door Teller gepubliceerd in de ‘wanted’ advertenties.    (zie hieronder)•Teller publiceert teksten op het internet die Bakardy het onmogelijk maken zijn beroep uit te oefenen schrijvende dat iedereen die zaken zou doen met Bakardy het risico loopt door Teller aangeklaagd te worden.

•Teller voegt lasterlijke bewijsstukken in zijn klacht wetende dat deze integraal op het internet gepubliceerd worden. De bewijsstukken betreffen screenshots of foto’s van Tellers computerscherm en vertonen de afbeelding en naam van Gerard Bakardy met onmiddellijk daarboven een opsomming van weblinks waaronder 5 homo gerichte  porno links welke oneerbare foto’s en video’s vertonen met soms kinderlijk ogende acteurs. (mantube, Corbin, CFSelect, 2long, Tyler)

Zelf was ik mij hiervan niet bewust toen ik de bewijsstukken voor de eerste maal toegestuurd kreeg. Het werd mij echter duidelijk toen meerdere mensen mij op de links wezen en mij informeerden dat deze waarschijnlijk verwezen naar :

http://www.gaymantube.net/                                              https://www.corbinfisher.com/#

https://www.cfselect.com/                                  http://tubegays.xxx/categories/best/long/1.html

http://www.gaypornstar.us/tyler-berke.htm                                        http://ratemymeat.tumblr.com/


Toen ook een reporter van Reuters mij de originele klacht van Teller, met de lasterlijke bewijsstukken toe stuurde en mij om commentaar vroeg besefte ik dat ik openbaar geassocieerd werd met iets waarmee ik niet wou geassocieerd worden. Tijdens een officieel verhoor (discovery en deposition) verklaarde Teller dat hij de screenshots genomen had van zijn computer en dat deze zijn favoriete weblinks tonen. (zie de bewijzen pagina)

Ondertussen werden deze screenshots veelvuldig bekeken en gedownload op het wereldwijde internet.

Dit alles heeft mij ertoe gedwongen een gerechtelijke  klacht in te dienen voor onrechtmatige daad bij de Antwerpse rechtbank.  Teller werd betekend op 6 september 2012.  De zaak werd gepleit op 20 december 2013 en kreeg op 17 Januari 2014  een onbegrijpelijk vonnis.

Zoals in de pers gepubliceerd  vond de rechter dat de goochelaar Teller absoluut niets behalve enige onzorgvuldigheid ten laste gelegd kon worden en werd Bakardy veroordeeld 16.500 € te betalen aan Teller.

Als er nu één ding is wat goochelaars niet zijn dan is het ‘onzorgvuldig’, in tegendeel, een goochelaar (en zeker Teller) is tot in de kleinste details erg zorgvuldig !! Daarom denk ik dat de rechter zich ‘vergist’ heeft wat mij verplichtte om beroep aan te tekenen.


Bakardy’s celebrity gehalte is veel kleiner dan dat van de Las Vegas celebrity Teller en kreeg minder aandacht in de pers, hieronder toch enkele pers links:

http://www.politics.be/nieuws/6308/

http://www.vandaag.be/binnenland/109946_vlaamse-goochelaar-eist-8-miljoen-van-amerikaan.html

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130307_00495973


Ik zal mijn “My freedom of speech” website regelmatig updaten om U het verloop van dit ongewoon verhaal te vertellen.