Na het lezen van deze (grote) pagina zal U waarschijnlijk begrijpen waarom op sommige internet forums Tellers procedurde een hypocriete daad wordt genoemd en waarom Penn & Teller de Bad Boy’s (stoute jongens) worden genoemd. 

Zoals je zelf kon zien, publiceerde de pers en het internet op 11 april 2012, de dag dat Teller zijn originele klacht indiende, de veelvuldige sympathie zoekende interviews van Teller die overal rond toeterde dat hij (och arme) bestolen was door ‘schurk’ en ‘klootzak’ Gerard Bakardy die het geheim onthult achter Teller’s illusie, ‘Shadows’.

 ”In tegenstelling tot wat Teller U wil doen geloven...
                      is de illusie niet exclusief van Teller.” 

Niet Bakardy maar vele anderen vertonen, kennen, kopen, verkopen, verhuren of leren je hoe de ‘prop’ kan bouwen die je nodig hebt om een bloemetje uit elkaar te laten vallen. Al dan niet met een schaduw. 

Hieronder een paar links naar video’s die aantonen dat Teller’s illusie ‘shadows’ een standaard illusie is in menig goochelaars repertoire (Hector, Petros, ALSmagic, etc..) en dus in tegenstelling tot wat hij beweert, geen exclusieve illusie is van Teller maar wereldwijd gefabriceerd en verkocht wordt, zowel nieuw als tweedehands. 

http://www.youtube.com/watch?v=-8QACqStyAw  (Hector @ 2min30)
http://www.youtube.com/watch?v=eKV21d0KieM
http://www.youtube.com/watch?v=sCfZJEU_zC4
Hieronder enkele weblinks waar je de ‘prop’ om een roosje uit elkaar te laten vallen zoals uitgevoerd in de act ‘shadows’, kan kopen, huren of zelf bouwen.
http://www.rachelgeorge.co.uk/?beauty-the-beast,44 
http://www.youtube.com/watch?v=Pj5d7B_Wqvc                   
http://www.youtube.com/watch?v=SCMqtoqb_Ss       
http://www.youtube.com/watch?v=atZJYMtrMjs 
       
Het www internet heeft geen geheimen en was voor mij een bron om bewijsmateriaal te verzamelen om aan te tonen in de Las Vegas rechtbank dat Mr. Tellers copyright in vraag te stellen is omdat de betreffende illusie door velen word opgevoerd en niet enkel exclusief door Teller zoals hij beweert.
  
 “De feiten zijn wat ze zijn... de zogezegde ‘exclusieve‘                                     
          illusie wordt wereldwijd vertoond en verkocht.”

Ongeacht of er meerdere video’s op verzoek van Teller van het internet werden gehaald, ongeacht of de uitvoerders in deze video’s achteraf een licentie kregen van Teller om hun illusie te vertonen, dit verandert de feiten niet. De feiten zijn wat ze zijn: de illusie wordt wereldwijd vertoond en verkocht. Hoe graag Teller het ook zou willen, ook voor een Las Vegas goochelaar is het onmogelijk om de snelle klok van het internet terug te draaien. 

”Wat gebeurde er achter de schermen ..?” 

Teller verzocht de Spaanse goochelaar Hector, om de filmpjes waarin Hector de illusie / truc ‘Shadows’ opvoert (in het nadeel van Teller) te verwijderen van het internet, het spreekt voor zich dat deze video’s niet in het voordeel waren van Teller, in tegendeel, zij vormen een bewijs voor de rechtbank dat Tellers copyright twijfelachtig is. 

De email van Teller aan Hector spreekt voor zich en toont aan dat ook Teller er zich van bewust is dat de illusie ‘Shadows’ behoort tot het standaard repertoire van menig goochelaar en dat de ‘prop‘ wereldwijd gefabriceerd en verkocht wordt.    Hieronder de bewijzen:

   
Wat er feitelijk gebeurde is dat Hector meewerkte aan het ‘complot’ om bewijs materiaal in het voordeel van Bakardy te laten verdwijnen. Niet alleen Teller maar ook Hector maakte zich schuldig aan het sjoemelen met bewijsmateriaal. Verder dicteerde Teller een tekst aan Hector (uiteraard in het voordeel van Teller) die Hector moest schrijven op een goochel forum van The Magic Café. 

Door het aanmaken van deze ‘onechte’ commentaren ‘stuurt’ Teller niet alleen het erg besproken onderwerp op het goochelaars forum in zijn voordeel, maar ook de procedure zelf. Het is teleurstellend dat succesvolle goochelaars zoals Teller dergelijke praktijken aanwenden, maar ook dat Hector blindelings uit de hand eet dat hem voed… 

in ieder geval mag men ervan uitgaan dat de woorden van Hector:                      
”and I live by my word ..?” 
waardeloos en gelogen zijn. Hector schrijft namelijk exact wat Teller hem dicteert. Het blijft de vraag hoeveel chat fora er nog meer teksten vertonen die gedicteerd werden door Teller… zoals o.a. op het Magic Café forum. 

Met zekerheid weten we dat al zeker Hector’s teksten eigenlijk Tellers teksten zijn, zoals duidelijk blijkt uit de onderstaande e-mails tussen Teller en Hector.Zoals je hieronder kan zien plaatst Hector ‘a la minute’ de gedicteerde text van Teller op het groene goochel forum en laat iedereen geloven dat hij een man van zijn woord is ..?  In Antwerpen noemt men dit geen ‘man’ maar een ‘vijg’ zonder ruggegraat en een leugenaar. Tot op heden vertoont De Magic Cafe Forum nog steeds Hector’s (of beter gezegd Teller’s) text: Hector deed precies wat Teller vroeg, hij beloofde om dit alles geheim te houden en werd achteraf door Teller beloond voor zijn ‘stille’ medewerking’ met o.a. gratis inkom tickets voor de Penn & Teller show en een super goedkope licentie voor de shadow illusie op te voeren... 
Zie bewijzen hieronder: 

Klaarblijkelijk ‘gaf’ Teller (bijna voor niets - 100$) een licentie aan Hector omdat hij zich realiseerde dat zelfs een beroemde goochelaar zoals hijzelf de feiten op het snelle internet niet kon weg toveren.  Het belangt mij niet aan, maar ik vraag me af of dergelijke licentie enige waarde heeft, vermits Teller m.i. geen auteursrecht heeft op de versie zoals die werd uitgevoerd door Hector en eigenlijk een licentie geeft op iets wat hij niet bezit. Wat mij wel aanbelangt is dat ik het recht heb op een eerlijk proces. 

Ik vermoed dat het niet enkel een beetje stout maar zelfs een strafbaar feit is om bewijzen te laten verdwijnen, daarom rapporteerde ik dit aan de Las Vegas Court en verzocht ik de Las Vegas rechter om sancties te treffen zoals U kan lezen in mijn verzoek aan de rechter (PACER) doc 143.pdf met bewijzen 54 exhibits - 85 pages.pdf 

Tot nu toe werden Penn & Teller echter voor andere redenen de stoute jongens genoemd: 


Degene die een goochel illusie verraad, 
is geen goochelaar maar een...
ont-goochelaar ! 

De onderstaande video links zijn slechts een klein aantal van velen en tonen spijtig genoeg dat ‘de stoute jongens’ Penn & Teller al vele jaren de grootste en meest waardevolle ‘goochel geheimen’ onthullen. 

Hoe een persoon in twee te verdelen 
Hoe een persoon in drie te verdelen   
Hoe een zijden doekje te laten verdwijnen @ min47
De onthulling van Cups & Balls 

Wetende dat Penn & Teller hun carrière opbouwden met een ‘de één zijn dood is de ander zijn brood’ mentaliteit en vele waardevolle goochel illusies veranderden in ont-goochelende des-illusies, is het logisch dat sommige het hypocriet noemen om Bakardy te beschuldigen van het onthullen van de ‘shadows’ illusie. Daarenboven is het onterecht; niet Bakardy maar anderen onthullen het geheim van de uit elkaar vallende roos. 

Tijdens de ondervraging (deposition) verklaart Teller dat de Penn & Teller onthullingen niemand schade berokkenen…  

Net zoals Teller het recht heeft om zijn vrije mening te uiten, zeggende dat hun onthullingen van goocheltrucks geen schade berokkenen, zo heb ik het recht om te zeggen dat dit de grootste onzin is die ik ooit heb gehoord en kan ik ook begrijpen waarom sommige goochelaars Teller een hypocriet vinden die enkel z’n eigen gedrag of beter gezegd misgedrag wil goedpraten. 

Het hoeft geen betoog dat het onthullen van goochel-illusies/trucks niet alleen leidt tot minder inkomsten van de doorsnee goochelaar maar ook van de goochelwinkel / dealer en de illusiebouwer die met zijn stock blijft zitten. Ook ‘valse’ onthullingen (van Penn & Teller of van eender wie) zijn geen verontschuldiging maar eerder schadelijk omdat enkel de goochelaar de ‘echte’ onthulling kent.   De theater bezoeker of nog erger, de theater baas, die het verschil niet kent tussen een ‘valse’ en een ‘echte’ onthulling zal echter niet geneigd zijn een illusionist in te huren die met een achterhaalde en reeds onthulde des-illusie de zaal moet vullen.  

Dit is mijn vrije mening en degene die deze niet deelt heeft het mijn inziens niet begrepen… of is een ‘blinde’ fan van Teller. 

U kan echter Uw mening delen in het… ‘FORUM‘   of ga terug naar startpagina.Nog meer keiharde bewijzen uit even harde procedureslagen.. 

Bewijs 1.	Laat mij beginnen met de meest ongelooflijke maar waargebeurde             episode in de procedure. Op 6 Aug. 2013 dient Bakardy een dringend verzoek in bij de USA rechtbank om de gerechtsprocedure te beëindigen in Bakardy’s voordeel en Teller te veroordelen voor het vervalsen van bewijsstukken, het omkopen van getuigen, enz. (zie doc 143.pdf pdf ) 
In dat verzoek levert Bakardy de bewijzen 54 exhibits - 85 pages.pdf dat Teller opdracht gaf aan de Spaanse goochelaar Hector om belangrijke bewijsstukken voor Bakardy te vernietigen. Hector is namelijk één van de goochelaars die net zoals Teller reeds jaren de ‘Shadows’ illusie opvoert en die daarvan verschillende video’s op You-Tube heeft staan, of beter gezegd had staan. 

De e-mails van Teller aan Hector bewijzen dat Teller er zich duidelijk van bewust is dat Hector’s video’s het bewijs vormen dat Tellers vermeende auteursrecht al lang achterhaald is en dat ‘shadows’ geen exclusieve illusie is van Teller. Verder bewijzen de e-mails dat de ‘shadows illusie’ een standaard goocheltruck is die door meerdere gefabriceerd, gekocht, verkocht en opgevoerd wordt.  Daarom moest Hector op vraag van Teller de bewuste You-Tube video’s verwijderen !

Meerdere getuigen (waaronder ook enkele Belgen) werden door Teller benaderd en kregen instructies wat te doen en te schrijven en werden daarvoor beloond. Bakardy’s verzoek         aan de rechter is onderbouwd met indrukwekkende bewijzen en volgens velen is het onmogelijk de procedure nog verder te zetten daar het een ongelooflijke procedurefout zou zijn als         de Las Vegas rechter dit verzoek zou negeren. (lees het ongelooflijk vervolg... in Bewijs 12) 

Bewijs 2.	In Bakardy’s verweer bewijst hij dat Bakardy’s illusie nieuw is en verschilt van die van Teller en dat daarenboven Tellers auteursrecht twijfelachtig is en dat goocheltrucks sowieso niet kunnen beschermd worden door een auteursrecht. Klik hier Tellers offer.pdf om Tellers  e-mail aan Bakardy te lezen waarin hij geld biedt voor de exclusieve rechten op Bakardy’s ‘methode’. In de ondervraging geeft Teller toe dat niemand de Bakardy versie ooit eerder vertoonde zoals je kan lezen in mijn gerechtelijk document (verweer/antwoord) door op 151.pdf te klikken met 53 bewijsstukken 53 exhibits 138 blz - Copyright infringement.pdf ingediend op 15 Aug.2013 in de Las Vegas Court onder doc. nummer #151 op de Court’s website PACER. 

Bewijs 3.	Op 11 april 2012 diende Teller een klacht in tegen Gerard Bakardy bij de rechtbank van Las Vegas. Je kon deze klacht lezen onder doc. nummer #1 op de Court’s website PACER. Deze originele klacht bevat documenten/screenshots waarop, tegen mijn wil en zonder mijn goedkeuring, mijn foto en naam gepubliceerd staan onder de werkbalk met de favoriete weblinks van Mr. Teller zoals ‘mantube’, ’Corbin’, ‘CFSelect’, ‘2Long’, ‘Tyler’. De meeste van deze weblinks verwijzen naar pornografische homoseksuele websites en vertonen beelden en video’s waarin de acteurs er kinderlijk jong uit zien en worden door mij verafschuwd. Hiermee wil ik absoluut niet geassocieerd worden!  De lasterlijke documenten werden duizenden malen gedownload op het internet en miljoenen malen bekeken en vermits myfreedomofspeech website als doel heeft mijn naam te zuiveren zal je begrijpen dat ik deze onterende documenten niet nog eens publiceer. 

Bewijs 4. Email verkeer tussen Teller en Bakardy betreffende het lasterlijke bewijsstuk 3 van Teller, klik e-mails.pdf om de originele e-mails te zien. 

Bewijs 5.	De Belgische Bakardy verdedigt zichzelf zonder advocaat, voor de eerste maal in zijn leven tegen de beste Amerikaanse advocaten in het vak. Lees mijn eerste amateuristische maar dapper antwoord met 29 bewijsstukken ingediend op 24 oktober 2012 in de Las Vegas Court. U kunt deze klacht lezen onder doc. nummer #39 op de Court’s website PACER of, door Answer to complaint - 21 Oct 2012.pdf met bewijzen !Exhibits-30pages redacted.pdf te klikken. 

Bewijs 6. Klaarblijkelijk schrikken Bakardy’s bewijzen Teller af om de procedure verder te zetten voor een Jury (zoals eerst geëist werd door Teller) omdat Teller de rechter meerdere malen verzoekt om een eindvonnis te nemen... zonder Jury. Lees Tellers verzoeken ingediend op 8 juli 2013 in de Las Vegas Court onder doc. nummer #121,122,123, op de Court’s website PACER of, door hier DOC 121.pdf 122-main.pdf DOC 123.pdf te klikken. Lees ook Bakardy’s antwoorden te lezen op de PACER website onder #133,150,151, of door hier te klikken DOC 133 44 pages Dogge's reply-opposition to doc121.pdf met bewijzen DOC 133 37 exhibits - 67 pages.pdf  en DOC 150.pdf, en DOC 151.pdf  

Bewijs 7.	Op 1 juli 2013 kreeg ik de kans om Teller te ‘verhoren’ net zoals zijn advocaten mij verhoorden enkele weken voordien. Geloof me, dit was voor mij de eerste keer in m’n leven dat ik iemand ‘onder eed’ een verhoor afnam. Het was meestal saai omdat Teller en zijn advocaat alles deden om niet to the point te moeten komen (in Antwerpen zeggen we ‘rond de pot draaien’) Toch zijn er enkele interessante passages die ik je graag wil tonen. Het 5 uur durende verhoor heb ik op transcript en op audio/video tape. Het transcript gemaakt door de Court reporter stemt eigenaardig genoeg niet overeen met de audio/video van het verhoor. Tot op datum van Mei 2014 heeft de Las Vegas Court reporter nog steeds geen kompleet en ‘correct’ transcript afgeleverd, dus kan ik niet anders dan je de werkelijke audio en videofragmenten tonen. Ik heb echter nog wat werk deze te selecteren en zal ze spoedig op de site plaatsen. Het onvolledige transcript bevat echter enkele pittige detailles... die je kan lezen door te klikken op TELLERS DEPOSITION.pdf of verhoor. 

Bewijs 8. Teller manipuleert zijn bewijsstukken en probeert te doen uitschijnen dat dit de originele stukken zijn. Na het grijs ‘overschilderen’ van zijn favoriete weblinks verwisselt hij de ‘oude’ bewijsstukken met de ‘nieuwe’ veranderde bewijsstukken. U kunt de ‘aangepaste’ bewijsstukken zien in de klacht die Teller opnieuw indiende bij de Las Vegas Court op 25 april 2012. onder doc. nummer #5 op de Court’s website PACER of, door Teller v. Dogge Complaint 25.04.2012.pdf te klikken.  

Bewijs 9.	Daar Teller voorhoudt dat de door hem ingediende en later aangepaste bewijsstukken waarheidsgetrouwe screenshots zijn van zijn computerscherm, diende ik een verzoek in om deze nieuwe bewijsstukken te weren uit de procedure welk, onbegrijpelijk maar waar, door de Las Vegas rechter werd afgewezen. Hoewel Bakardy duidelijk aantoont dat de bewijsstukken ‘bewerkt’ werden en dat het DNA als het ware verwijderd werd door Teller, verkiest de Las Vegas rechter de procedure verder te zetten met de ‘veranderde’ bewijsstukken. Lees Bakardy’s verzoek met bewijzen en het onbegrijpelijke vonnis. U kunt deze documenten lezen onder doc. nummer #88 en #109 op de Court’s website PACER of, door 88.pdf en Order 109.pdf te klikken  

Bewijs 10. Het volgende gebeuren is te lang om in het kort te kunnen beschrijven en vraagt veel inspanning om het te willen lezen maar voor fanatieke liefhebbers een ongelooflijk waar gebeurde en spannende episode in het proces.  

Tijdens de discovery procedure beweren Teller en zijn advocaten dat zij ‘vergaten’ Bakardy’s You-Tube filmpje te downloaden, alvorens zij het lieten verwijderen van het internet. Daarom vragen zij de rechter om Bakardy te dwingen zijn computer af te geven aan Tellers advocaten om dan het filmpje te zoeken en zodoende zijn computer als bewijs tegen hem te gebruiken. Bakardy vindt dat niet hij, maar de tegenpartij zelf haar bewijzen moet leveren, trouwens Bakardy kan het filmpje niet meer leveren omdat hij de filmpjes niet meer heeft. Vervolgens beveelt de rechter aan Teller en Bakardy de video’s op te vragen bij You-Tube. Teller beweert dit gedaan te hebben zonder een antwoord te bekomen, wat zeer opmerkelijk is, want Bakardy’s verzoeken aan You-Tube werden binnen 24 uur beantwoord. Als Bakardy de rechtbank informeert en Teller daarmee confronteert, komt er plotsklaps diezelfde dag (toevallig ?) een antwoord van You-Tube.? Een langdradige maar ongelooflijke passage in het proces die eindigt met een hoorzitting waarin de rechter Bakardy waarschuwt dat hij veroordeeld zal worden indien hij zijn computer niet overhandigt aan de tegenpartij !!   De advocaat van Teller verkrijgt dit vonnis omdat hij beweert de video’s te kunnen vinden op de harde schijf van de computer van Bakardy.  

Bakardy is ongehoorzaam, geeft zijn persoonlijke computer niet aan de tegenpartij en … de rechter beslist, in tegenstelling tot zijn eerdere dreigementen, om Bakardy niet (onmiddelijk) te veroordelen maar de video op te vragen bij You-Tube.  Enkele dagen later geeft You-Tube de video’s die Teller zogezegd was ‘vergeten’ te downloaden alvorens hij ze liet verwijderen van het net. 

Het lijkt erop dat de Las Vegas rechter zich realiseerde dat Teller zijn belangrijkste bewijsstuk niet echt was vergeten te organiseren maar dat dit slechts een excuus was om op ‘visexpeditie’ te kunnen gaan in Bakardy’s persoonlijke computer om alsook het geheim achter Bakardy’s methode te weten te komen. 

Honderden pagina’s werden hieraan ‘verspild’ en het zal je veel moed kosten ze te willen lezen, maar voor de geïnteresseerden: hier zijn de links… DOC 74-main.pdf & 90.pdf    

Bewijs 11. Door de tegenstrijdige antwoorden die Teller geeft tijdens de ‘discovery’ vermoedt Bakardy dat Teller liegt en dat Teller de Bakardy’s You-Tube filmpjes in zijn computer heeft zitten. Dit vormt de basis in Bakardy’s verzoek aan de Las Vegas rechter om Tellers computers aan een gerechtelijk onderzoek te onderwerpen. Hierop reageert Teller zeer opmerkelijk en vraagt de rechter Bakardy’s verzoek te seponeren (#94.pdf en #95.pdf).. Hoewel Bakardy het recht had hierop nog te antwoorden, respecteert de Las Vegas rechter de afgesproken conclusie termijnen niet en willigt Tellers verzoek in, nog voor Bakardy kon antwoorden en vonnist ‘to strike’, wat betekent dat Bakardy’s verzoek wordt verwijderd (#100.pdf) ‘To strike’ houdt in dat niet alleen het verzoek geseponeerd of niet behandeld wordt, maar ook dat alle ‘sporen’ ervan van het internet verwijderd worden. Zelfs op de officiële (PACER) website van de Court, ‘verdwenen’ Bakardy’s verzoeken #84 en #85. (in Antwerpen zeggen ze: ‘doofpot-operatie’) Ik zal de origineel ingediende verzoeken #84 en #85 uit de doofpot halen en publiceren als de Antwerp procedure teneinde is. 

Bewijs 12.  (vervolg van episode besproken hierboven onder bewijs 1)  
Toeval of niet… maar de griffier heeft Bakardy’s dringende en meest ernstige verzoek in de ganse procedure verkeerdelijk genummerd en daardoor ook verkeerdelijk geklasseerd, zodat Bakardy’s verzoek niet onder de aandacht van de rechter komt, met als gevolg dat de USA rechter, die normaal binnen de drie dagen op dringende verzoeken reageert … blijkbaar het verzoek als onbestaande beschouwt en dus ook niet reageert. Gelukkig had Bakardy de ‘vergissing’ van de griffier opgemerkt op de PACER website en vanwege de ernst van dit verzoek en uit angst dat het ‘toevallig’ nog verder ‘kwijt’ zou raken, dient Bakardy op 23 september 2013 een nieuw dringend verzoek in (emergency motion) en verzoekt de rechter om een eerlijk proces, met de voor zichzelf sprekende titel: “Dringend verzoek om de integriteit van het proces te garanderen” # 165.pdf

Ik weet dat in een eerlijk proces zulke verzoeken niet nodig zouden moeten zijn, maar ja ook een griffier kan zich vergissen…  

Ik ben mij ervan bewust dat mijn verzoeken erg confronterend zijn, zowel voor Teller en zijn ‘beste advocaten’ als voor de Las Vegas rechtbank, maar de angst om geen eerlijk proces te krijgen dwingt mij tot zulke verzoeken.  Maar dan nog, een confronterend verzoek garandeert nog steeds geen eerlijk proces of een positief vonnis…  De Las Vegas rechter reageerde op Bakardy’s laatste verzoek met een ‘negatief’ vonnis en tolereert als het ware de ‘onregelmatigheden’ van Teller en zijn advocaten. Klik hier voor het vonnis: # ORDER 169.pdf  

Proficiat & dank u !
Inderdaad, ik wil je proficiat wensen en bedanken dat je dit alles hebt willen lezen... wat zeker aantoont dat je geïnteresseerd bent en net zoals ik geen onrechtvaardigheid kan verdragen. 

Zoals je waarschijnlijk hebt opgemerkt is het een ‘ongelooflijk’ verhaal waar ik me zoals een ‘pitbull’ in heb vast gebeten. Ik zal het ook niet loslaten totdat ik mijn naam gezuiverd zie en deze toestand aan de kaak heb gesteld. 

Wetende dat in Las Vegas de Penn & Teller shows gepromoot worden op immens grootse reclame borden, taxi’s en autobussen en dat zij populaire TV sterren zijn, zal het voor een Jury niet gemakkelijk zijn om onpartijdig te oordelen. Toch zal ik alle registers open trekken en de Jury overtuigen van mijn ‘onschuld’. 

Ik zie ernaar uit om de door Teller benaderde getuigen enkele van m’n vragen te laten beantwoorden voor de ogen van de Jury. 

Ik zal deze “myfreedomofspeech” website up to date houden om je verder op de hoogte te houden.

UPDATE APRIL 2014 :
Zoals U reeds kon lezen op deze site en in de media is er een vonnis gekomen van de Las Vegas rechter. Ook deze keer werd mij de kans ontnomen om zelfs gehoord te worden en nog minder om de jury te informeren over de werkelijke feiten. Het vonnis kwam niet totaal onverwacht, de rechter had enkele maanden geleden in een hoorzitting immers gedreigd mij te veroordelen zonder enige kans op verweer indien ik mijn computer niet aan Teller wou overhandigen....

Na een korte google zoekaktie vernam ik dat de rechter Mahan’s integriteit reeds eerder in vraag gesteld werd en dat dit niet de eerste keer is dat rechter Mahan uit Las Vegas rare en onbegrijpelijke vonnisen neemt. Klik MAHAN ARTIKELS.pdf om meer te weten te komen over de Las Vegas rechter Mahan.

Na all wat ik heb beleefd in deze procedure, begrijp ik waarom de Las Vegas rechtbanken beschouwd worden als de ‘circus’ rechtbanken van de USA en waarom de USA krantenkoppen onlangs de veelzeggende boodschap verspreidde:
“In Las Vegas
They’re Playing With a Stacked Judicial Deck” 

wat zoveel betekend als In Las Vegas speelt het gerecht met een ‘doorstoken kaartspel’, wat niet echt eervol of ‘honorable’ te noemen is. Ik denk, als er nog ooit een hoorzitting zou komen, dat ik dan ook moeite zal hebben met de ‘rechter‘ nog “Your Honor” te noemen.  

Graag wil ik je hierbij uitnodigen om jouw ‘vonnis’ of (vrije) mening kenbaar te maken op het forum.

Ga nu naar FORUM !!  of ga  Terug naar start pagina
http://www.youtube.com/watch?v=-8QACqStyAwhttp://www.youtube.com/watch?v=eKV21d0KieMhttp://www.youtube.com/watch?v=sCfZJEU_zC4http://www.rachelgeorge.co.uk/?beauty-the-beast,44http://www.youtube.com/watch?v=Pj5d7B_Wqvchttp://www.youtube.com/watch?v=SCMqtoqb_Sshttp://www.youtube.com/watch?v=atZJYMtrMjsHet_Bewijs_files/doc%20143.pdfHet_Bewijs_files/doc%20143.pdfHet_Bewijs_files/54%20exhibits%20-%2085%20pages.pdfhttp://www.youtube.com/watch?v=NNsGGTt9CTshttp://www.youtube.com/watch?v=zO8PC8tSY5Ahttp://www.youtube.com/watch?v=lVNBLnQy71Mhttp://www.youtube.com/watch?v=8osRaFTtgHoForum.htmlWelkom.htmlHet_Bewijs_files/doc%20143_1.pdfHet_Bewijs_files/54%20exhibits%20-%2085%20pages_1.pdfHet_Bewijs_files/Tellers%20offer.pdfHet_Bewijs_files/151.pdfHet_Bewijs_files/53%20exhibits%20138%20blz%20-%20Copyright%20infringement.pdfHet_Bewijs_files/e-mails.pdfHet_Bewijs_files/Answer%20to%20complaint%20-%2021%20Oct%202012.pdfHet_Bewijs_files/Answer%20to%20complaint%20-%2021%20Oct%202012.pdfHet_Bewijs_files/%21Exhibits-30pages%20redacted.pdfHet_Bewijs_files/DOC%20121.pdfHet_Bewijs_files/122-main.pdfHet_Bewijs_files/DOC%20123.pdfHet_Bewijs_files/DOC%20133%20%2044%20pages%20Dogge%27s%20reply-opposition%20to%20doc121.pdfHet_Bewijs_files/DOC%20133%20%2044%20pages%20Dogge%27s%20reply-opposition%20to%20doc121.pdfHet_Bewijs_files/DOC%20133%20%2037%20exhibits%20-%2067%20pages.pdfHet_Bewijs_files/DOC%20150.pdfHet_Bewijs_files/151_1.pdfHet_Bewijs_files/TELLERS%20DEPOSITION.pdfHet_Bewijs_files/Teller%20v.%20Dogge%20Complaint%2025.04.2012.pdfHet_Bewijs_files/88.pdfHet_Bewijs_files/Order%20109.pdfHet_Bewijs_files/DOC%2074-main.pdfHet_Bewijs_files/90.pdfHet_Bewijs_files/94.pdfHet_Bewijs_files/95.pdfHet_Bewijs_files/100.pdfHet_Bewijs_files/165.pdfHet_Bewijs_files/ORDER%20169.pdfHet_Bewijs_files/MAHAN%20ARTIKELS.pdfForum.htmlWelkom.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5shapeimage_1_link_6shapeimage_1_link_7shapeimage_1_link_8shapeimage_1_link_9shapeimage_1_link_10shapeimage_1_link_11shapeimage_1_link_12shapeimage_1_link_13shapeimage_1_link_14shapeimage_1_link_15shapeimage_1_link_16shapeimage_1_link_17shapeimage_1_link_18shapeimage_1_link_19shapeimage_1_link_20shapeimage_1_link_21shapeimage_1_link_22shapeimage_1_link_23shapeimage_1_link_24shapeimage_1_link_25shapeimage_1_link_26shapeimage_1_link_27shapeimage_1_link_28shapeimage_1_link_29shapeimage_1_link_30shapeimage_1_link_31shapeimage_1_link_32shapeimage_1_link_33shapeimage_1_link_34shapeimage_1_link_35shapeimage_1_link_36shapeimage_1_link_37shapeimage_1_link_38shapeimage_1_link_39shapeimage_1_link_40shapeimage_1_link_41shapeimage_1_link_42shapeimage_1_link_43shapeimage_1_link_44shapeimage_1_link_45shapeimage_1_link_46

Hoe de cups & balls een des-illusie wordt

De bewijzen...